MENU +

Bedrijfsnaam

Waarom de bedrijfsnaam WiCreate?

De naam WiCreate is op te splitsen in twee woorden. Te weten “Wi” (uit te spreken als “We” op z’n Engels) en “Create”.

“Wi”

Ook al is WiCreate een eenmanszaak, samen met de klant (= “We”) wordt er gewerkt aan een mooi eindproduct of een verbeterde werksituatie. Dit betekent dat de klant nauw betrokken is bij alles wat er wordt gedaan en accentueert de transparante communicatie die daarbij juist zo belangrijk is.

Uiteraard had i.p.v. “Wi” ook het woordje “We” gekozen kunnen worden. Echter, “Wi” geeft meer creativiteit mee aan de naam.

“Create”

Is gericht op het creatieve gedeelte van de werkzaamheden. Als schrijver en vertaler ben je creatief met woorden. Een tekst kan immers op vele manieren geschreven worden, maar wat is de juiste toon en hoe blijft iemand geboeid om door te lezen? Als consultant vergt het zoeken naar oplossingen en het voorzien in de juiste begeleiding creativiteit. Voor elke onderneming zal dit anders zijn en moet worden gekeken naar de juiste benadering om de gewenste situatie te creëren.

WiCreate logo

Zoals eerder aangegeven, is de transparante communicatie erg belangrijk. Een duidelijk logo (geen poespas) staat daar synoniem voor. De keuze voor twee lettertypes is gekomen door goed onderscheid te maken tussen “Wi” en “Create”. Vandaar ook de hoofdletters aan het begin van elk woord. Echter, beide lettertypes zijn als “creatief” te omschrijven. De naam van het bedrijf is duidelijk leesbaar, maar de letters zijn wel sierlijk en niet standaard. Daarbij staat “Wi” enigszins cursief, waardoor de nadruk komt te liggen op “Wi”. SAMEN creëren.